Ātma Krija Jogas Kurss ar Svāmī Višvašaradānandu

Bhakti Marga Latvijas Ašrams Reinmuižas, Katlakalns, Latvia

Šajā pasaulē, kā arī garīgajā ceļā, ļoti reti cilvēkus māca iepazīt, izzināt sevi. Sevis izzināšana nenozīmē izprast sevi ķermeņa vai prāta līmenī, bet gan iepazīt sevi kā patieso būtību – Ātmu. Ātma Krija Joga ir ceļš uz pašrealizāciju. Kursu vadīs Svāmī Višvašaradānanda, krievu valodā. Lai veiktu priekšreģistrāciju, lūdzu, aizpildiet veidlapu. Kursa maksa ir 200 Eur. […]