BHAKTI MARGA LATVIJA TEMPLIS

Bhakti Marga Latvijas mītne ir Katlakalnā, Daugavas krastā. Te atrodas āšrams un “Satčidānanda Vigraha Rāmačandra” templis, tas nozīmē – Dievs Rāma formā, kas dod visaugstāko Svētlaimi. Ik dienu notiek rīta un vakara lūgšanas un tiek svinēti visi galvenie hinduisma svētki.

SATČIDĀNANDA VIGRAHA RĀMAČANDRA

Templis ir veltīts Rāmam, Te atrodas arī Viņa pavadoņi – Sita, Lakšmans, Hanumans un Garuda. Tempļa un ašrama dzīvi vada Svamī Višvašaradānanda, ar kuru var gan pārrunāt dziļas garīgās tēmas, apspriest svētos rakstus, gan uzzināt, kā ieviest un līdzsvarot savā ikdienas dzīvē garīgumu.

Pastāvīgi norit pasākumi: OM Chanting, satsangi (garīgās sarunas), lekcijas, garīgo tēmu apmācības, mūzikas nodarbības, bhadžanu (garīgo dziesmu) un mantru koncerti.

Āšramā tiek piedāvātas naktsmītnes, kas dod iespēju pilnībā nodoties kalpošanai Dievam vairāku dienu garumā.

Tempļa kalendārs

}

Rīta Lūgšanas (katru dienu)

07:00 – 08:15 (pirmdiena – sestdiena)

09:00 – 12:00 (svētdiena)

}

Vakara Lūgšanas (katru dienu)

18:00 – 19:00

Mēneša Abhišekā