ZINĀŠANAS

Paramahmasa Višvanandas sniegtās zināšanas palīdz izprast, kas esi patiesībā, no kurienes nāc, kā arī tavu cilvēciskās eksistences patieso jēgu.

‘Prāts kļūst par draugu tam, kas pārvalda to. Savukārt nekontrolēts prāts kļūst par cilvēka lielāko ienaidnieku.’

Bhagavad Gita

ZINĀŠANAS NO MEISTARA

Paramahamsa Višvananda ir pilnībā Dievrealizēts Skolotājs, kurš nepastarpināti un personiski pazīst Dievu. Pateicoties Viņa praktiskajai, nepiespiestajai pieejai seno Svēto rakstu dziļāko patiesību un mistēriju atklāšanā un tālāk nodošanā, Viņa grāmatas un lekcijas kļūst viegli uztveramas un sasaistāmas ar ikviena dzīvi mūsdienu pasaulē. Zināšanas ir svarīgas, lai dzīvotu bhakti. Laika gaitā tās veido pamatus ceļa izpratnē, sniedz iedvesmu dzīvot, mīlēt un augt. Zināšanas pārvērš pieredzi viedumā.

BHAGAVATGĪTA

Bhagavatgīta nieka 700 pantos atklāj īsta garīguma patiesību. Tā ietver visu, kas nepieciešams Sevis izzināšanai un Dieva izzināšanai caur bhakti – nodošanās ceļu. Bhagavatgīta nodrošina garīgos meklētājus ar ceļvedi uz pašu dievišķuma avotu. Paramahamsa Višvandandas vienkāršie, bet elegantie komentāri atdzīvina šo mūžseno sarunu un parāda mums, kā iekļaut šīs zināšanas ikdienas dzīvē.

ŠRĪMAD BHAGAVĀTAM

Šis mūžsenais raksts paver sirdi Dievišķajai Mīlestībai. Tas ir pārpilns sirsnīgiem stāstiem par to, kā Visaugstais Kungs cauri laikmetiem piedzimst, lai veidotu visdažādākās attiecības ar Saviem sekotājiem. Paramahamsa Višvananda ir pārvērtis oriģinālos 18 000 pantus vismīļākajos stāstos. Viņa dziļdomīgie komentāri atklāj šo stāstu slēpto nozīmi un ilustrē, kā šīs zināšanas pielietot dzīvē un attīstīties savā garīgajā ceļā.

IEDZIĻINIES ZINĀŠANĀS

Prātam bieži rodas jautājumi, tāpēc, lai atvērtos jaunām idejām, tam nepieciešami izskaidrojumi. Bhakti Margas ceļojums nenozīmē, ka prātu jāpārpilda. Prātam jāsniedz pietiekamas zināšanas skaidra mērķa noteikšanai, un prāts jākoncentrē uz pareizajām lietām, lai tādējādi tiktu pāri tā ierobežojumiem.