Noteikumi un nosacījumi

Ar šo vēlamies Jūs iepazīstināt ar mūsu vispārīgajiem noteikumiem un nosacījumiem, kas regulē procesu, kādā mēs apstrādājam Jūsu Bilešu pasūtījumus.


1. Vispārīgā Informācija

1.1. Šie noteikumi, tiesības un pienākumi nosaka attiecības starp Bhakti Marga Latvia (Bhakti Marga Latvijas draudze), kas reģistrēta Reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā ar reģistrācijas numuru 50801052661, un Pircēju – personu, kura izdara bilešu pirkumu(s) mūsu tīmekļa vietnē https://bhaktimarga.lv.

1.2. Iegādājoties biļetes mūsu tīmekļa vietnē, Pircējs piekrīt mūsu lietošanas noteikumiem un privātuma politikai, kas publicēta šeit: https://bhaktimarga.lv/privacy-policy/.


2. Biļešu iegāde un saņemšana

2.1. Biļešu pirkšanu Pircējs var veikt pēc prasītās kontaktinformācijas ievadīšanas. Pircēja personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar mūsu Privātuma politiku.

2.2.  Pirkuma apmaksu var veikt, izmantojot norēķinu karti. Lietotājs piekrīt, ka maksājums par biļetēm tiks veikts, izmantojot trešās puses maksājumu pakalpojumu sniedzēju Stripe. Lietotāja informācija, piemēram, kredītkartes numurs un derīguma termiņš, tiks apstrādāta saskaņā ar mūsu Privātuma politiku.

2.3. Veicot samaksu par biļeti, Pircējs apstiprina pirkuma atbilstību savai izvēlei.

2.4. Tīmekļa vietnē iegādātas biļetes un rēķins tiek nosūtītas uz Pircēja norādītu e-pasta adresi ne vēlāk kā vienas stundas laikā pēc pirkuma apstiprinājuma.

2.5. Bilešu pirkums netiek pieņemts, kamēr mēs neesam saņēmuši pilnu apmaksu ar noskaidrotajiem līdzekļiem. Bhakti Marga Latvia patur tiesības anulēt jebkuru pirkumu, ja pastāv pamatotas aizdomas par darījuma iespējamu krāpniecisku raksturu.

3. Biļešu atgriešana

3.1. Nopirktas biļetes atpakaļ tiek pieņemtas tikai pasākuma atcelšanas, pārcelšanas vai norises vietas maiņas gadījumā.

3.2. Par pasākuma atcelšanu, pārcelšanu vai norises vietas maiņu Bhakti Marga Latvija paziņo nekavējoties pēc šāda lēmuma pieņemšanas mūsu tīmekļa vietnē, mūsu sociālajos medijos un privāti, izmantojot e-pasta adresi, ko Pircējs norādījis, veicot biļetes pirkumu. Tīmekļa vietnē iegādātu biļešu pirkuma summu Bhakti Marga Latvia atmaksā Pircējam divu nedēļu laikā pēc pasākuma atcelšanas, pārcelšanas vai norises vietas maiņas lēmuma paziņojuma uz norēķinu karti, no kura veikts norēķins par biļetes iegādi.

 

4. Pircēja sniegto datu izmantošana

4.1.  Pircējs mūsu tīmekļa vietnē informāciju par sevi, kas nepieciešama biļešu iegādei, sniedz pēc savas brīvas gribas. Pircējs ir atbildīgs par sniegtās informācijas patiesumu.

4.2. Pircēja iesniegtos datus mēs izmantojam vienīgi Pircēja interesēs saskaņā ar Privātuma politiku un datu apstrādes noteikumiem.

4.3. Pircējam ir tiesības rediģēt un dzēst iesniegtos datus, ka arī citas tiesības saistībā ar saviem personas datiem, saskaņā ar mūsu Privātuma politiku.

5. Citi noteikumi

5.1. Pērkot biļeti, Pircējs piekrīt pasākuma rīkotāja noteiktajiem pasākuma norises vietas iekšējās kārtības noteikumiem.

5.2. Domstarpības tiek risinātas pārrunu ceļā. Ja tas neizdodas, tad strīds tiek risināts tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

Bhakti Marga Latvijas draudze

“Reinmuižas”, Katlakalns,
Ķekavas pagasts,
Ķekavas novads,
LV-2111, Latvija

Tel.:+371 26579949,
E-Mail: info@bhaktimarga.lv