RITUĀLI

Paramahamsa Višvananda rāda, kā veidot patiesas, mīlošas attiecības ar Dievu. Jūs varat piedzīvot ciešas attiecības ar Dievu, ar mīlestību skandējot Dievišķos Vārdus un pielūdzot To.

‘Sekotājam vajadzētu pielūgt Augstāko Personu īpašajā, personiskajā formā, tajā Dieva formā, kuru sekotājs uzskata par vispievilcīgāko.’

Srimad Bhagavatam

MĪLĒTĀJS UN MĪĻOTAIS

Ja atrodamies uz garīgā ceļa, tad tāpēc, ka mūsu Mīļotais Kungs sauc, lai atgādinātu par mūsu mūžīgajām attiecībām ar Viņu. Ar mīlestību skandējot Viņa Dievišķo Vārdu un pielūdzot To, tu vari aicināt Viņu kļūt par daļu tavas dzīves. Tādā veidā izbaudīsi visaugstākās Mīlētāja-Mīļotā attiecības ar Viņu. Tas ir patiesais bhakti.

CEREMONIĀLĀ PIELŪGSME

Hinduisma tradīcijā teikts: ‘Ja uzskatāt, ka akmens ir akmens, tas būs akmens. Bet, ja domājat, ka tas ir Dievs, tas kļūs par Dievu.’ Garīgā kalpošana, veikta ar pilnu ticību, piesauc Dievišķā klātbūtni dievībā. Pielūgsmes rituālā, dēvētā par pudžu, mēs varam izbaudīt saldmi no rūpēšanās par Dievišķo, tāpat kā ar jebkuru mīļotu personu. Mīļotā mazgāšana, ģērbšana un pabarošana savā īpašajā veidā, ļauj izpaust savu mīlestību un izbaudīt tuvību no svētītās laika pavadīšanas kopā.

VĒDISKO HIMNU SKANDĒŠANA

Sanskrits ir vibrācijas valoda, kas lūgšanu rituālos izmantota tūkstošiem gadu. Vibrācijas frekvences, kas rodas, skandējot sanskrita mantras, nomierina prātu, aizvedot uz sirdi, kur mīt Dievišķais. Katrs Dievišķais Vārds piesauc attiecīgas Dievišķās formas klātbūtni. Sava Mīļotā Vārda skandēšana satuvina. Tādējādi iespējams izbaudīt viņa klātbūtni, savukārt viņš izbauda jūsu nedalīto uzmanību.

TEMPĻA LŪGŠANAS

Ar Dieva svētību ikviens darbs ir veiksmīgs. Kad svētība tiek piesaukta no debesīm, viena darbošanās stunda aizstāj visas dienas pūles. Kolektīvās lūgšanas ir spēcīgākas par personīgo lūgšanu, tās uzmundrina visus, kas tajās piedalās, un visus, ar kuriem tie saskaras. Tempļa lūgšanas ir krāšņas, tādējādi ar krāsām, smaržām, skaņām, garšām un tekstūrām tiek aktīvi iesaistītas maņas. Viss tiek piedāvāts par prieku Tam Kungam, kurš savukārt izlej pār visiem Savu svētību. Lūdzies par cilvēci.

IESAISTIES PIELŪGŠANĀ

Dodies nelielā ceļojumā ar Vandhanānandu, mūsu Himnu skandēšanas Starptautisko Pasniedzēju galveno treneri. Tu iepazīsi tempļa lūgšanas, ieraudzīsi pudžas skaistumu un uzzināsi vairāk par to, kā rituāli palīdz attīstīt dzīvas attiecības ar Dievišķo. Tāpat satiksi ģimeni, kuras locekļi caur rituāliem saistīti viens ar otru un ar Dievu.