Bhakti Marga Latvia pasākuma privātuma politika.

Informējam, ka Bhakti Marga Latvia veic personas datu apstrādi atbilstoši tiesisko interešu īstenošanai, normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei, sabiedrības interesēs, līgumos noteikto saistību izpildei, sabiedrības informēšanas nodrošināšanai, publicitātēs vajadzībām un vēsturisku notikumu iemūžināšanai.

Bhakti Marga Latvia apstrādā personas datus, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 prasības un rūpējas par rīcībā esošo personas datu drošību. Bhakti Marga Latvia īsteno drošības pasākumus, lai nepieļautu nesankcionētu piekļuvi personas datiem, nodrošina pienācīgu šīs informācijas apstrādes un uzglabāšana drošības līmeni. Bhakti Marga Latvia darbinieki, kuriem ir piekļuve personas datiem, ir apmācīti ar tiem darboties atbilstoši un saskaņā ar Bhakti Marga Latvia iekšējo kārtību.

Bhakti Marga Latvia personas datus uzglabā tikai tik ilgi, cik nepieciešams to nolūku un mērķu sasniegšanai, kuriem personas dati tika iegūti vai tik ilgi, cik ir noteikts normatīvajos aktos. Ja personas dati vairs nebūs nepieciešami iepriekš noteiktajiem apstrādes mērķim, tie tiks dzēsti. Ja personas datu apstrāde notiek uz personas piekrišanas pamata, personai ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt šādu piekrišanu.

Informējam, ka Bhakti Marga Latvia rīkotie pasākumi var tikt fotografēti un/vai filmēti publicitātes, sabiedrības informēšanas, vēsturiskām vajadzībām un līgumu nosacījumu izpildei. Piedaloties un apmeklējot Bhakti Marga Latvia rīkotos publiskos pasākumus, Jūs piekrītat foto un/vai video uzņemšanai pasākumu laikā un to izvietošanai Bhakti Marga Latvia interneta vietnē un sociālo tīklu lapās. Ja, piedaloties Bhakti Marga Latvia rīkotajos pasākumos, nevēlaties, lai jūs fotografē vai filmē, lūdzam par to iepriekš informēt Bhakti Marga Latvia darbiniekus.

Ar Bhakti Marga Latvia datu aizsardzības speciālistu var sazināties rakstot uz info@bhaktimarga.lv. Sūdzību par personas datu apstrādi Bhakti Marga Latvia ir tiesības iesniegt Datu valsts inspekcijai.